Odobrene kontrolne liste za Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine

Srbija

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da su sačinjene kontrolne liste Sektora inspekcije za zaštitu životne sredine u skladu sa članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Kako je navedeno, obrasci kontrolnih lista Inspekcije za zaštitu životne sredine, Inspekcije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i Inspekcije za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda dostavljene su na stručno mišljenje Odboru za koordinaciju inspekcijskog nadzora. Pomenuti Odbor odobrio je njihov sadržaj, istaknuto je u saopštenju resornog ministarstva.

Obrasce kontrolnih lista možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs