Odobren zajam drugu fazu projekta „Kostolac B“

Srbija

EPS

JP „Elektroprivreda Srbije“ saopštilo je da je 13. marta 2015. godine Nadzorni odbor ove kompanije odobrio dugoročni zajam od 608,6 miliona dolara za realizaciju druge faze projekta „Kostolac B“.

Podsetimo, 17. decembra 2014. godine potpisan je sporazum između Kine i Srbije o zajmu za drugu fazu projekta TE „Kostolac B3“ u vrednosti od 608 miliona dolara. Zajam je uzet na 20 godina, sa 7 godina grejs perioda i kamatom od 2,5 odsto.

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za drugu fazu Paket projekta „Kostolac B power plant project“ između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke kao Zajmodavca jednoglasno prihvaćen je sredinom januara na 37. sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

U drugoj fazi ovog projekta biće izgrađen novi blok B3 TE „Kostolac“ čija će snaga biti 350MW, kao i proširen kapacitet Površinskog kopa „Drmno“ sa 9 na 12 miliona tona uglja godišnje. Rok za izgradnju bloka B3 TE „Kostolac B“ iznosi 58 meseci, dok je rok za proširenje kapaciteta PK „Drmno“ 47 meseci.

Inače, kineskim zajmom finansiraće se oko 85 odsto realizacije ovog projekta, čija je ukupna vrednost 715,6 miliona dolara.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs