Odluka o komunalnim taksama na javnoj raspravi u Paraćinu

Vesti | Srbija

Foto: Milisav Pajević

Zbog usklađivanja sa povećanjem prosečne zarade na teritoriji paraćinske opštine, koja prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u periodu, od 1. januara do 31. avgusta ove godine, iznosi 55.880 dinara,

Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, veće opštine Paraćin uputilo je na javnu raspravu.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, iznos prosečne zarade u tom periodu na osnovu koga se menjaju firmarine, takse za korišćenje reklamnih panoa, uključujući isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora, na kolovozima, trotoarima, banderama, zelenim i ostalim javnim površinama i objektima kao i takse za držanje motornih, drumskih i priključnih, izuzev poljoprivrednih vozila i mašina, je 55.880 dinara.

Javna rasprava o iznosima lokalnih komunalnih taksi utvrđenih na osnovu prosečne zarade u prvih osam meseci 2018. godine, na lokalnom nivou, biće održana danas, u maloj sali zgrade Opštinske uprave Paraćin.

Milisav Pajević

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta „Info-energetski Paraćin“ koji je sufinansiran iz budžeta Opštine Paraćin na Javnom pozivu za učešće na opštem konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini.