Odluka o izgradnji tri MHE na Neretvi u Republici Srpskoj

Region

045Na 48. sednici Vlade Republike Srpske, između ostalog je doneta i Odluka o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju tri male hidroelektrane u sklopu projekta Hidroenergetskog sistema „Gornja Neretva“.

Ove tri male hidroelektrane „Mjedenik“, „Grebenac Ušće“ i „Igaščica“ deo su Hidroenergetskog sistema „Gornja Neretva“ Republike Srpske koji se sastoji od sedam malih hidroelektrana. U ovaj sistem, osim pomenute tri MHE, spadaju i male hidroelektrane „Vrelo Krupac“, „Trnovica“, „Plačikus“ i „Uloški Buk“.

Vlada Republike Srpske je 2010. godine preduzeću „Marvel d.o.o.“ iz Kalinovika dodelila koncesiju na 30 godina za izgradnju ovih 7 MHE. Koncesijom je obuvaćena izgradnja i korišćenje ovih malih hidroelektrana uz četiri godine pripremnog perioda.

S.J.