Odluka o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za korišćenje otpadne biomase u Vojvodini

Srbija

farma pilicaPokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine Vojvodine doneo je odluku o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja otpadne biomase za zagrevanje objekata na farmama pilića i fazana. Konkurs je trajao mesec dana, tačnije od 01. do 30. novembra.

Bespovratna podsticajna sredstva dodeljuju se farmama pilića, i to oko 19 miliona dinara za „Agroprodukt-Šinković d.o.o. “ iz Bečeja i oko 2,5 miliona dinara za „Vranić farm d.o.o.“ iz Kaća.

Razmatrajući predlog Komisije o dodeli sredstava krajnjim korisnicima, a polazeći od namena konkursom opredeljenih sredstava, Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine doneo je odluku o dodeli sredstava dvema farmama pilića, a kojom su utvrđeni pojedinačni iznosi sredstava po korisniku, stoji u obrazloženju iz 13. decembra 2013. godine.

Nakon ove odluke očekuje se zaključenje ugovora o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja otpadne biomase za zagrevanje objekata na farmama pilića i fazana, a kojim će se precizirati prava i obaveze ugovornih strana, pokrajinskog sekretara ispred sekretarijata i korisnika sredstava.

Dodeljena bespovratna sredstva se mogu koristiti za rekonstrukciju postojećih sistema za grejanje, hlađene i ventilaciju sa unutrašnjim instalacijama ili za izgradnju i montažu novih.

S.J.