Odluka o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za korišćenje biomase na farmama svinja u Vojvodini

Srbija

farma svinjaPokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine Vojvodine doneo je odluku o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase na farmama svinja.

Konkurs je trajao mesec dana, tačnije od 01. do 30. novembra.

Bespovratna podsticajna sredstva dodeljena su farmama svinja, i to:

– 7 miliona dinara poljoprivrednom gazdinstvu čiji je vlasnik Mirko Pušara za rekonstrukciju kotlarnice, grejanje i ventilaciju na biomasu (balirana slama) radi grejanja tovilišta za svinje i prasad,
– 1,5 miliona dinara poljoprivrednom preduzeću „Pobeda“ za rekonstrukciju kotlarnice na bio gorivo (balirana slama) za potrebe grejanja farme svinja,
– 4 miliona dinara poljoprivredno-turističkom kombinatu „Panonija“ za rekonstrukciju postojeće kotlarnice na biomasu (pšenična slama) radi zagrevanja objekata na farmi svinja,
– 4,6 miliona dinara industriji mesa „Matić“ za rekonstrukciju postojeće toplovodne kotlarnice radi korišćenja biomase (loženje slame) za grejanje objekata farme svinja i
– oko 9,6 miliona dinara poljoprivrednom gazdinstvu čiji je vlasnik Rajko Paroški za projekat izgradnje i montaže novih sistema – kotlarnice na biomasu (balirana slama) za grejanje i ventilaciju objekata mini farme (tovilišta za svinje i prasad) za grejanje, hlađenje i ventilaciju.