Odlična proizvodnja energije ogranka HE Đerdap

Srbija | Hidro

Proizvodni kapaciteti Ogranka HE Đerdap 18. decembra 2017. godine sistemu su isporučili 32.418.000 kWh električne energije.

Od ostvarene proizvodnje HE „Đerdap 1“ proizveo je 25.184.000 kWh što je blizu ostvarenog rekorda 27. decembra 1982. godine kada je proizvedeno 26.120.000 kWh. Ovo je rezultat odlične pogonske spremnosti i dobre hidrologije. Rekord bi sigurno bio premašen da tokom noćnih sati nije smanjena proizvodnja sa 1.120 MWh na 820 MWh, radi sekundarne regulacije.

Pogonska spremnost agregata HE Đerdap 1 ( 4 revitalizovana i dva nerevitalizovana) je izuzetna i omogućava preradu u električnu energiju kompletnog dotoka Dunava (potencijal) kaže za EPS Energiju Radmilo Nikolić direktor za proizvodnju energije Ogranka HE „Đerdap“. Ovo je značajan rezultat s obzirom da je u prvih osam meseci ove godine na Dunavu zabeležena izuzetno loša hidrologija. Od septembra Dunav je naišao punom snagom i proizvodnja je u ovom mesecu prebačena za 41 odsto. U oktobru je proizvodnja veća za 30 odsto od predviđenog plana, dok je za novembar proizvodnja premašena za 35 odsto. Kulminacija prekoplanske proizvodnje došla je u decembru kada se očekuje prebačaj plana za čak 50 odsto. Ovom rezultatu takođe doprinosi i novi četvrti po redu revitalizovani agregat koji je sinhronizovan 17. oktobra ove godine.

Druga Dunavska elektrana od 11. decembra proizvodi više električne energije od godišnjeg plana, s obzirom da je tog dana proizvodnjom od 1.451.000 kWh ispunila godišnji plan. Dnevnom proizvodnjom od 5.953.000 kWh 19. decembra elektrana je bila blizu rekorda od 6.140.000 kWh koji je zabeležen 21. aprila 2014. godine. Do obaranja rekorda nedostajalo je svega 187 MWh. Rekord bi sigurno bio premašen da se u noćnim satima na zahtev dispečerskog centra EPS-a nije smanjila proizvodnja.

Odlične rezultate beleže i ostale dve Organizacione jedinice ogranka. Vlasinske hidroelektrane plan proizvodnje ispunile su još 29. novembra proizvodnjom 230 miliona kWh. HE Pirot nedostaje još svega 3.853.000 kWh i njemu je potrebna dnevna proizvodnja oko 300.000 kWh što će se najverovatnije i ostvariti do kraja godine. S ovim proizvodnim rezultatima treba biti više nego zadovoljan jer godina na izmaku hidrološki se svrstava u lošije godine, ističe direktor Nikolić.

izvor: djerdap.rs