Odličan kvalitet morske vode na crnogorskim kupalištima

Vesti | Region

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 16. do 17. jula pokazali su da je na 98 odsto kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na dva posto kupališta bio K2 klase.

Foto: pixabay

Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvaliteta, odnosno da je sanitarno ispravna, te bezbedna za kupanje i rekreaciju.

Na svih 16 kupališta u opštini Ulcinj voda je bila odličnog kvaliteta K1. Od ukupno 13 lokacija u opštini Bar na kojima se prati kvalitet vode, na njih 12 voda je bila odličnog K1 kvaliteta, dok je na jednoj lokaciji voda bila K2 kvaliteta.

Slična situacija je bila i u opštini Budva, gde je na 25 lokacija voda bila kvaliteta K1, dok je na jednoj lokaciji voda bila K2 kvaliteta.

Kada je u pitanju Bokokotorski zaliv, u Tivtu je voda bila odličnog kavliteta na svih devet kupališta, a ista situacija je bila i u Kotoru, gde je kvalitet vode bio K1 klase na svih 15 lokacija uzorkovanja.

Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale odličan kvalitet K1 na svim lokacijama uzorkovanja, to jest na ukupno 21 kupalište.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Milisav Pajević