Odlaže se naplata grejanja po utrošku?

Svet

Aleksandar Antic

Udruženje Toplana Srbije nedavno je zatražilo od Ministarstva rudarstva i energetike da se primena sistema naplate grejanja po utrošku koji je trebalo da počne da se primenjuje od 1. januara 2015. godine odloži za godinu dana. Razlog odlaganja su nedavne poplave koje su doprinele tome da toplane nisu u potpunosti spremne za primenu ovog sistema.

Ministar rudarstva i energetike gospodin Aleksandar Antić izjavio je da je u toku analiza toplana koja je pokazala da je 5 toplana u potpunosti spremno za primenu ovog sistema, 25 toplana je delimično spremno, dok 27 toplana uopšte nije spremno za naplatu grejanja po utrošku.

Naplata grejanja po utrošku će funkcionisati tako što će se van grejne sezone 6 meseci plaćati fiksni račun, dok će za 6 meseci grejne sezone građani dobijati prosečni račun za grejanje.

Ministarstvo rudarstva i energetike će u narednom periodu doneti odluku da li će ovaj sistem početi da se primenjuje od 2015. godine ili ne.

Podsetimo, zakonom je predviđeno da od 1. januara 2015. godine u Srbiji počne da se primenjuje sistem naplate grejanja po utrošku koji bi godišnje trebalo da smanji račun za grejanje između 20 i 30 odsto, što će doprineti i smanjenju zagađenja životne sredine, ali i povećanju energetske efikasnosti.

Od 59 toplana u Srbiji trenutno se sistem naplate grejanja po utrošku primenjuje samo u sedam toplana.

Sandra Jovićević