Odgovornost za kvalitet vazduha je na lokalnim samoupravama

Ministar zaštite životne sredine Republike Srbije Goran Trivan razgovarao je juče sa predstavnicima gradskih i opštinskih samouprava Beograda, Niša, Užica, Smedereva, Valjeva i Kosjerića, o rešavanju problema zagađenja vazduha u tim sredinama.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ove opštine su po podacima Agencije za zaštitu životne sredine identifikovane sa najvećim brojem dana u kojima je tokom godine povećana koncentracija zagađujućih materija u vazduhu.

Ministar Trivan je podsetio da zbog zagađenog vazduha, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji godišnje umre 6500 ljudi i da je prioritetno pitanje rešavanje tog problema.

„Ključ za rešavanje aerozagađenja je na lokalu, u opštinama i gradovima gde se građani suočavaju sa tim problemima. Odgovornost za kvalitet vazduha u sredinama iz kojih dolazite je vaša, svake lokalne samouprave i njenog rukovodstva“, rekao je ministar i izrazio spremnost Ministarstva zaštite životne sredine da pomogne u rešavanju tog problema.

U otvorenom razgovoru sa ministrom Trivanom i njegovim saradnicima, predstavnici lokalnih samouprava su ukazali na izvore aerozagađenja u gradovima i opštinama iz kojih dolaze, na probleme u njihovom otklanjanju i izneli primere dobre prakse u rešavanju problema zagađenja vazduha.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Tokom sastanka izneti su podaci Agencije za zaštitu životne sredine po kojima je tokom prošle godine Užice imalo 154 dana sa povećanom koncentracijom zagađujućih materija, Beograd 74, Smederevo 146, Kosjerić 86, Valjevo preko 70 dok su se u vazduhu u Nišu u 54 dana pokazale dominantnim PM čestice.

Predstavnici lokalnih samouprava su potvrdili da su najveći izvori lošeg kvaliteta vazduha individualne ili gradske kotlarnice koje kao energent koriste mazut ili ugalj, stari automobili i dizel vozila i saobraćajna regulacija.

Tokom razgovora su tražena i predlagana rešenja za realizaciju planova, programa i mera za otklanjanje aerozagađenja i unapređenje kvaliteta vazduha koje su opštine i gradovi po zakonu obavezne da izrade, dostave Ministarstvu zaštite životne sredine na saglasnost, a potom primenjuju.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

„Morate sami sebi pomoći, da bi vam i mi pomogli. Hoćemo da zajedno rešavamo vaš problem ali morate da uradite svoj deo posla, planove i programe. Ako pokažete da ste u budžetu vaših opština predvideli finansijska sredstva za ozelenjavanje, da otvarate pluća vaših gradova i opština sadnjom novih stabala, da ste ugasili bar jednu kotlarnicu koja kao energent koristi mazut i Ministarstvo će vam pružiti i stručnu i finansijsku podršku“, rekao je Trivan.

On je ukazao da bez planova i projekata se ne može trošiti ni budžet opština niti aplicirati za projekte kojima bi se rešavalo aerozagađenje ili drugi ekološki problemi.

Ministarstvo je, rekao je Trivan, i ove, kao i prošle godine, pre neki dan objavilo konkurs, za pošumljavanje, koji je na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine, i pozvao opštine da apliciraju. Podsetio je da je pošumljavanje najednostavniji i najefikasniji način borbe sa aerozagađenjem i klimatskim promenama.

Na kraju sastanka je zakučeno da će predstavnici lokalnih samouprava u nalaženju praktičnih rešenja za probleme zagađenja vazduha u njihovim sredinama imati otvorenu, redovnu komunikaciju i konsultacije kao i podršku Sektora za upravljanje životnom sredinom, Odeljenje za zaštitu vazduha Ministarstva zaštite životne sredine.

Milisav Pajević