Odbornici Beograda sutra o Izveštaju o realizaciji lokalnog plana upravljanja otpadom

Vesti | Srbija

Predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za sutra dvanaestu sednicu Skupštine grada.

Foto: EP

Pred odbornicima je i Izveštaj o realizaciji lokalnog plana upravljanja otpadom grada, kao i Izveštaj o realizaciji programa sprovođenja mera tehničke zaštite objekata utvrđenih za kulturno dobro i objekata u okviru prostornih kulturno-istorijskih celina na teritoriji grada Beograda.

Odbornici će raspravljati o Predlogu odluke o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda, o komunalnoj policiji, o oglašavanju, o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu, o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini, na kojima Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja, kao i o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga.

Takođe, na dnevnom redu su i predlozi izmena i dopuna Odluke o komunalnom redu, Odluke o uređivanju i održavanju parkova, rekreacionih zelenih površina, kao i Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u Beogradu.

Na sednici Skupštine Grada Beograda naći će se još nekoliko odluka bitnih za komunalno i infrastrukturno uređenje grada.

Milisav Pajević