Od prvog maja 50% niže cene gasa za sve na potezu Pojate-Niš-Leskovac

Vesti | Srbija | Goriva | Gas

Foto-ilustracija: Pixabay

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije usvojio je na sednici održanoj 27. aprila 2017. godine Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o ceni pristupa sistemu za transport prirodnog gasa koju je doneo direktor „Jugorosgaz – Transport“. Ovom odlukom izvršeno je usklađivanje cene pristupa transportnom sistemu sa Zakonom o energetici i važećom metodologijom za određivanje cena.

Od prvog maja 2017. godine cena transporta kroz transportni sistem Jugorosgaz – Transport se obrazuje po Entry – Exit (Ulaz – Izlaz) modelu. Na taj način stimuliše se efikasno korišćenje transportnog sistema, jer će korisnici koji tokom godine mogu ravnomernije da troše gas imati bitno nižu cenu transporta u odnosu na prosečnu. Istovremeno, korisnicima transportnog sistema je omogućeno da ugovaraju kapacitet na godišnjem, ali i na mesečnom i dnevnom nivou, čime mogu značajno da se smanje troškovi transporta prirodnog gasa. Model Entry – Exit je već primenjen na mrežu JP Srbijagasa.

Transportni sistem Jugorosgaz – Transport obuhvata transportnu mrežu na području Pojate – Niš – Leskovac. Cena transporta prirodnog gasa transportnim sistemom Jugorosgaza nije menjana od 2011. godine i biće ovom odlukom snižena od prvog maja 2017. godine prosečno za oko 53 odsto.

Zbog malog učešća cene transporta u krajnjoj ceni prirodnog gasa, ova promena neće značajno uticati na krajnju cenu kupaca na području koje je vezano za ovaj transportni sistem. Pri tome, efekti ove promene na krajnje kupce koji imaju pravo na javno snabdevanje (domaćinstva i mali kupci) osetiće se kada i njihove cene budu menjane.