OD PRODAVNICE DO RECIKLAŽE: Ovako izgleda put jednog čepa koji ste pametno odložili (VIDEO)

Znate li na koji način funkcioniše akcija Čep za hendikep?

Pogledajte video i saznajte kako izgleda put koji pređu sakupljeni čepovi: od prodavnice kada ih kupimo, do fabrike za reciklažu gde se prerađuju.

Zajedno čuvamo životnu sredinu i donosimo osmehe osobama sa invaliditetom.

Učešćem u akciji Čep za hendikep, ne samo da pomažemo osobama sa invaliditetom, već doprinosimo i zaštiti životne sredine.