Od naplate ekoloških taksi prihod blizu 13,3 milijardi dinara

 

Foto: SEPA @SEPA_Serbia

Foto: SEPA @SEPA_Serbia

Na osnovu principa „zagađivač plaća“ i „korisnik plaća“, srpska preduzeća su uplatila u budžet u prošloj godini na ime ekološke takse skoro 10 milijardi dinara, izjavio je direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović.

Uzimajući u obzir i ostale ekološke takse, ukupni prihodi od taksi (republičkog budžeta, budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Autonomne Pokrajine Vojvodine i budžetskih fondova za životnu sredinu lokalnih samouprava) iznosili su 13,3 milijardi dinara.

– Ono što možemo sa sigurnošću da kažemo je da broj kompanija koje plaćaju ekološku taksu permanentno raste. Sa merama koje smo preduzeli više nijedna kompanija neće biti u mogućnosti da sakrije svoje podatke, Agencija za zaštitu životne sredine u prethodnih nekoliko godina implementirala je najnovije softversko rešenje koje smo sa druge strane propratili pravnom regulativom, i to je dalo dramatične rezultate. Uspeli smo da broj izveštaja koje dobijamo godišnje povećamo za oko 2.000, a time i prihod od ekološke takse, naglasio je Radović.

Više od 20.000 kompanija u Srbiji je inače u obavezi da plaća eko taksu, a ta cifra se menja iz godine u godinu.

Milisav Pajević