Očuvati ključne oblasti biodiverziteta

maxresdefault_2_565049Vodećih 11 svetskih organizacija za zaštitu prirode početkom septembra  su na IUCN Svetskom kongresu za zaštitu prirode najavile novo veliko partnerstvo sa ciljem da identifikuju, prate i očuvaju “ključne oblasti biodiverziteta” (Key Biodiversity Areas – KBA) – mesta koja uključuju vitalna staništa za ugrožene vrste. Partnerski projekat ambicioznih razmera, u vrednosti od preko 15 miliona dolara, će se sprovoditi tokom narednih 5 godina.

Zahvaljujući KBA partnerstvu, biće obezbeđeni resursi i stručnjaci, kako bi se dalje identifikovale i mapirale “Ključne oblasti biodiverziteta” širom sveta. Nadgledanje ovih lokaliteta će omogućiti otkrivanje potencijalnih pretnji i osmišljavanje odgovarajućih projekata za zaštitu i očuvanje prirode. Veliko novo partnerstvo svetskih organizacija će raditi takođe i na savetovanju vlada kako bi se proširile mreže zaštićenih područja, a radiće se i sa privatnim sektorom kako bi se osiguralo smanjenje i ublažavanje njihovog uticaja na prirodu.

“Ova inicijativa je od vitalnog značaja za očuvanje raznovrsnosti živog sveta na našoj planeti,” izjavio je Braulio Fereira de Souza Dias izvršni sekretar Konvencije o biološkoj raznovrsnosti. “Ovo partnerstvo povećaće globalne napore za zaštitu i očuvanje prirode isticanjem globalno važnih lokaliteta kojima je neophodna urgentna zaštita. Ujedno ovo partnerstvo će nam pomoći i u dostizanju ciljeva Strateškog plana za biodiverzitet i omogućiti vladama zemalja članica kao i nevladinim organizacijama da oskudna sredstva usmere u najvažnije prirodne lokalitete.”

Međunarodna unija za očuvanje prirode (IUCN) angažovana je zajedno sa stotinama stručnjaka i važnih donosioca odluka da razvije “Globalne standarde za identifikaciju Ključnih oblasti biodiverziteta”. Propisani standardi su predstavljeni na kongresu na Havajima.

Izvor: wwf.rs

Vesna Vukajlović