Očuvanje staništa sliva reke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama

 

Foto: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

Mreža parkova uz reku Savu dobila je sredstva iz fondova EU za novi projekat.

– Vrednost projekta Sava TIES je 1.604.137 evra. Naredne tri godine ovaj novi i inovativni projekat sprovodiće se na području četiri zemlje kroz koje protiče reka Sava.

Cilj projekta Sava TIES je da se pronađe delotvorno rešenje za trajno uklanjanje i suzbijanje invazivnih stranih vrsta biljaka.

One nisu samo problem zaštite prirode, već imaju i negativan uticaj na zdravlje ljudi (npr. alergije uzrokovane ambrozijom) i uzrokuju velike poljoprivredne gubitke, istaknuto je na predstavljanju projekta u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode održanom minule nedelje u Novom Sadu.

Projekat „Očuvanje staništa sliva reke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama – Sava TIES“ sufinansiran je sredstvima Evropske unije (ERDF, IPA), a sprovodiće se na području Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Partneri na projektu su fond „EuroNatur“, JZ „Krajinski park Ljubljansko barje“, JU „Park prirode Lonjsko Polje“, JU „Zeleni prsten Zagrebačke županije“, JP „Nacionalni park Una d.o.o. Bihać“ , Centar za životnu sredinu, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode AP Vojvodine, Pokret gorana Sremska Mitrovica, JP „Vojvodinašume“.

Foto: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

Invazivne vrste su biljke, životinje i drugi organizmi koji nisu prirodno rasprostranjeni na određenom području, već su unešene prvenstveno ljudskim delovanjem.

Nekontrolisano se šire slivom reke Save, istiskuju domaće vrste, imaju negativan uticaj na druge domaće vrste, menjaju svojstva zemljišta, smanjuju obradive poljoprivredne površine, uzrokuju velike probleme kod odbrane od poplava i slično.

Ukratko – menjaju prirodna staništa od opšteg značaja i veoma ih je teško iskoreniti.

Procenjuje se da šteta koju imaju na svetsku ekonomiju iznosi oko 1,4 milijardi dolara, tj. oko pet odsto vrednosti svetske ekonomije.

U sklopu projekta, na sedam područja u četiri zemlje, testiraće se različite metode za delotvorno uklanjanje biljaka poput japanske falope, bagremca i kiselog drveta, koje već uzrokuju ozbiljne štete u slivu reke Save.

Invazivne strane vrste su glavni izazov za zaštitu biološke raznovrsnosti u 21. veku.

Milisav Pajević