Očišćeno 1.400 hektara Kelebijske šume

Foto: Facebook (screenshot)

Kelebijska šuma pripada gradu Subotica i predstavlja zaštićen pojas životne sredine, koji je, nažalost, zbog nesavesnog odlaganja otpada, poprimio izgled divlje deponije.

Udruženje građana Zeleni Subotice pokrenuli su u septembru ove godine projekat pod nazivom „Zaštitimo i očistimo Kelebijsku šumu“ uz sredstva Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i uz podršku Grada Subotice, Mesne zajednice Kelebija i Šumske uprave Subotice, u saradnji sa JKP „Čistoća i zelenilo“, koji su sopstvenim kamionima preneli i postavili duboko u šumi, na lokacijama gde su nastale divlje deponije.

Poslednjeg dana novembra akcija čišćenja je uspešno završena. Odneto je 125 kubnih metara komunalnog otpada, građevinskog šuta i životinjskih ostataka, odloženih u 25 velikih kontejnera. Svakako, dominantno je prisustvo plastičnog otpada, što predstavlja najveći problem.

Foto: Facebook (screenshot)

Očišćeno je 40 odsto ukupne površine pod šumom, odnosno zapadni deo Kelebijske šume.

Prva terenska aktivnost održana je 23. septembra, a od tada do završetka sprovođenja akcije učestvovalo je više od 40 volontera i aktivista Zelenih Subotice, kojima su se pridružili i zainteresovani meštani, kao i oni koji su za akciju saznali putem medija.

U planu je i novi projekat, odnosno uklanjanje otpada iz centralnog i istočnog dela Kelebijske šume.

Nažalost, brojni otpad na divljoj deponiji Subotičke šume dugo je prisutan i predstavlja veliki problem za životnu sredinu.

Zeleni Subotice apeluju na građane da o tome povedu računa, jer je životna sredina poprilično već ugrožena. Ipak, za trajno rešenje smatraju da je potrebna saradnja i angažman upravnih jedinica grada, komunalne policije i inepekcije, kao i JKP „Palić-Ludoš“ za zatvaranje putnih ulaza u šumu za vozila, čime bi se neodgovorni pojedinci sprečili u odlaganju otpada u prirodi.

Jelena Cvetić