Očišćena divlja deponija u Leskovcu

Srbija | Upravljanje otpadom

deponija gradleskovac.org

Grad Leskovac saopštio je da je Gradska uprava za zaštitu životne sredine organizovala čišćenje divlje deponije na prostoru između Bratmilovca i Kumareva.

Kako je saopšteno, divlja deponija je nastala na mestu gde je sredinom 2012. godine vršeno istraživanje geotermalnog potencijala. Nakon što je istražnim bušenjem utvrđena relativno mala količina termalnih voda, na ovom prostoru deponivana je velika količina smeća.

Predstavnici grada Leskovac i mesnih zajednica Kumarevo i Bratmilovac istakli su da je deponija predstavljala veliki rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Sandra Jovićević

foto: gradleskovac.org