Očišćena divlja deponija u Jelovoj Gori kod Užica

Foto: Grad Užice

U skladu sa Programom zaštite i unapređenja životne sredine za 2019.godinu, Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Grada Užice je u saradnji sa JP „Srbija šume“ – ŠG Užice organizovalo čišćenje divlje deponije u Jelovoj Gori (zaseok Gornja Gostinica).

Sa lokacije je ručno uklonjeno oko 30 metara kubnih otpada koji je odvežen na Regionalnu deponiju „Duboko“, a na lokaciji se planira postavljanje koša za otpad od pet metara kubnih kako bi se sprečilo stvaranje novih divljih deponija.

Milisav Pajević