Očišćen deo obale Gružanskog jezera

Foto: info.kg

U opštini Knić očišćen je deo priobalja Gružanskog jezera zahvaljujući volontersko-korporativnoj akciji Udruženja Infusion Group.

Kako je saopšteno, akcija čišćenja dela priobalja Gružanskog jezera bila je organizovana u skladu sa predlozima meštana sela Žunja i iskrenih ljubitelja jezera Gruža. Akcija je od interesa za lokalnu ili širu zajednicu, jer pitanje zaštite Gružanskog jezera nije samo pitanje ekologije i zaštite životne sredine, već strateško pitanje Grada Kragujevca jer vodu sa akumulacije Gruža za piće koristi više 300.000 stanovnika.

Cilj akcije je bio i formiranje svesti o važnosti ispravnog odnosa prema životnoj sredini, kao i iniciranje koncepta korporativnog volontiranja među lokalnim kompanijama.

izvor: info.kg

Sandra Jovićević