Očekuje se pad proizvodnje gasa u Evropi

Svet | Gas

Foto-ilustracija: Pixabay

Evropa se suočava sa strukturnim padom domaće proizvodnje gasa. Domaća proizvodnja (isključujući Rusiju) će se smanjiti sa 252 milijarde m3 gasa u 2017. do 150 milijardi m3 do 2030. godine.

Problemi sa potresima smanjili su proizvodnju gasa u Holandiji za čak 70 odsto nakon 2013. godine. Sa polja Groeningen ove godine može biti dobijeno tek 12 milijardi m3 gasa, a pre toga Holandija je davala 6 do 7 milijardi m3 mesečno, a očekuje se da će to do 2030. godine pasti na ukupno milijardu godišnje.

Norveška ima stabilnu proizvodnju, ali se računa da je upravo doživljen vrhunac proizvodnje s 3-4 milijarde m3 mesečno zavisno o zimskim odnosno letnjim mesecima, što će do 2030. godine pasti na oko dve milijarde mesečno. Ta je zemlja bitna jer daje fleksibilnost, posebno britanskom tržištu a nedavno je smanjila operativna ulaganja u upstream što će negativno delovati u narednih pet godina.

Velika Britanija bila je treći najveći proizvođač gasa u EU, ali i njima proizvodnja pada zadnjih 15 godina i sad je na nivou manjoj od milijardu kubika sa tendencijom pada. EU stoga postaje sve zavisnija o gasu iz uvoza, odnosno gasu koji u zimskim mesecima daje fleksibilnost, objavila je Timera.

izvor: energetika-net.com

Sandra Jovićević