OCD jedinstvene i glasne „Zajedno protiv uvoza otpada“

Vesti | Upravljanje otpadom

 

Foto: Milisav Pajević

Foto: Milisav Pajević

Udruženje „UNEKOOP“ iz Paraćina organizovalo je minulog vikenda okrugli sto „Zajedno protiv uvoza otpada“.

Okruglom stolu su prisustvovali i specijalisti iz oblasti zaštite životne sredine, medicine i primene ekoloških propisa, koji su svojim stručnim izlaganjima, približili učesnicima i javnosti nesumljive štetne posledice spaljivanja otpada po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Jovan Nešović iz Udruženja „Novi put“ iz Kraljeva je rekao da Srbija nema nedostatak otpada, već neuspostavljen sistem upravljanja otpadom.

Rečeno je da trenutno u Evropskoj uniji ima „višak“ instalisanih kapaciteta za energetsko iskorišćenje otpada pa se postavlja pitanje šta je i kome interes da se otpad izvozi i spaljuje baš u Republici Srbiji.

Doktor Ilija Vukadinović, predstavnik Ekološkog pokreta Kosjerića naveo je sve ozbiljne posledice koje produkti sagorevanja otpada imaju po ljudsko zdravlje i primetio da u obrazloženju predloga izmena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom nije moguće videti bilo kakve procene posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Učesnici su istakli da je Predlog izmena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom u suprotnosti sa principima održivog razvoja, cirkularnom – zelenom ekonomijom, kao i hijerarhijom i principima upravljanja otpadom.

– Okrugli sto „Zajedno protiv uvoza otpada“ je deo kampanje javnog zagovaranja u okviru Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine – (CSOnnect), koji realizuje REC i ima za cilj obustavljanje svih aktivnosti na izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom kojima bi se omogućio uvoz neopasnog otpada za potrebe ko-procesuiranja. Usvajanjem predloženih izmena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom omogućio bi se uvoz neopasnog otpada radi njegovog korišćenja kao goriva u cementarama, a to bi direktno uticalo na kvalitet vazduha, kao i na zdravlje građana Republike Srbije, rekao je Vladimir Janković iz „UNEKOOP-a“ i dodao da se čine napori kojima bi se mobilisale organizacije civilnog društva, stručna javnost i mediji da to spreče.

Janković kaže je krajnji cilj kampanje da Ministarstvo zaštite životne sredine donese odluku kojom bi povuklo sporne članove predloga izmena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom.

Na Okruglom stolu „Zajedno protiv uvoza otpada“ koji je okupio organizacije civilnog društva koje se bave problemom otpada u Srbiji zaključeno je da se pred Ministarstvo zaštite životne sredine izađe sa zahtevom za izjašnjenje i održavanje hitnog sastanka povodom ovog pitanja.

Odlučeno je da se pokrene peticija sa ciljem povlačenja spornih članova iz predloga izmena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom, kao i intenziviranje aktivnosti u okviru medijske kampanje javnog zagovaranja.

Takođe, će se tražiti podrška domaćih i stranih „zelenih grupacija“ ovoj inicijativi i insistirati na uključivanju predstavnika organizacija civilnog društva u proces izrade Nacionalne strategije upravljanja otpadom Republike Srbije.

Okrugli sto „Zajedno protiv uvoza otpada“ održan je u okviru Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine – (CSOnnect), koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu – (REC) uz finansijsku podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA).

Milisav Pajević

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta „Info-energetski Paraćin“ koji je sufinansiran iz budžeta Opštine Paraćin na Javnom pozivu za učešće na opštem konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini.