Obuka za procenu učešća zainteresovanih strana u razvoju zaštićenih područja

Region

U organizaciji WWF Adria u periodu od 24. do 26. januara 2017. godine u Zagrebu (Hrvatska), održana je regionalna obuka za procenu učešća zainteresovanih strana u razvoju zaštićenih područja u okviru Projekta „Zaštićena područja za prirodu i ljude“.

Projekat pod nazivom „Zaštićena područja za prirodu i  ljude“, WWF Adria sprovodi od 2015. godine u cilju uspostavljanja kapaciteta za održivu upotrebu prirodnih resursa u regiji Dinarskog luka kao temelja socio-ekonomskog razvoja. U tom kontekstu, kroz projekat se razvija saradnja zaštićenih područja sa lokalnim zajednicama i jačanje važnosti zaštićenih područja u nacionalnim razvojnim politikama.

Osnovna tema obuke bila je poboljšanje saradnje zaštićenih područja sa lokalnom zajednicom i stvaranje interaktivne baze podataka koja će na lako razumljiv način prosečnom korisniku prikazati socio-ekonomsku dobit koju zaštićena područja mogu imati. Glavni cilj pravljenja baze je prenošenje poruka donosiocima odluka, poslovnom sektoru i svim zainteresovanim stranama, u nameri da se poboljša upravljanje zaštićenim područjima, kao i da se poboljša stanje prirode u regionu.

Tokom dvodnevne obuke predstavnici iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Srbije bili su u prilici da razvijaju veštine anketiranja upravljača zaštićenim područjima i lokalnog stanovništa sprovođenjem upitnika kao instrumenta za utvrđivanje koliko je lokalna zajednica uključena u upravljanje zaštićenim područjima, i na koji način se može povećati njihova saradnja.

Anketiranje će biti sprovedeno do aprila 2017. godine i u Srbiji biće obuhvaćena zaštićena područja: NP „Tara“, NP „Đerdap“, NP „Kopaonik“, NP „Fruška gora“, PIO „Klisura reke Gradac“, PIO „Vlasina“, SRP „Uvac“, SRP „Deliblatska peščara“, SRP „Gornje Podunavlje“, SRP „Zasavica, SRP „Palić-Ludaš“.

U programu obuke iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije učestvali su stručni saradnici Dragana Petraš i Nataša Panić.

Izvor: zzps.rs

V.Vukajlović