Obuka za ekološke OCD u Sarajevu

Vesti | Region

U Sarajevu se održava trodnevni trening na temu Javno zastupanje i lobiranje za organizacije civilnog društva iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Obuci prisustvuje oko 30 organizacija koje na ovaj način imaju priliku da unaprede znanja i veštine na teme kao što su proces kreiranja i donošenja te tipovi i elementi javnih politika, javno zagovaranje, zastupanje i lobiranje, lobiranje i zagovaranje u EU, dobri i loši primeri, izgradnja zagovaračke strategije i odabir najprimerenijeg pristupa itd.

Predavači na treningu su stručni konsultanti iz ove oblasti, Nina Branković i Amila Mujčinović.

Obuka je deo projekta „GEAR – Green Economy for Advanced Region (Zelena ekonomija za razvoj regiona)“ koji ima za cilj povećanje aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Crne Gore, Srbije, BiH, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i Albanije u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promovisanje zelene ekonomije.

Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017, a realizuje FORS Montenegro u partnerstvu sa organizacijama SMART Kolektiv iz Srbije, Centar za razvoj i podršku iz BiH, EKO Svest iz BJR Makedonije, EDEN Centar iz Albanije i Udruženjem Slap iz Hrvatske.

Pored pomenutog treninga, u saradnji sa partnerima u prethodnom periodu je u Kolašinu, Crna Gora, održan trening Zelena ekonomija a u narednom periodu biće organizovane obuke na sljedeće teme: Učešće u donošenju odluka, Upravljanje projektnim ciklusom, Praćenje javnih politika, Istraživanja i analize javnih politika i Unapređenje saradnje sa državnom i lokalnim upravama. Osim treninga, projekat uključuje i razne druge aktivnosti usmerene ka daljem jačanju organizacija civilnog društva iz regiona i njihovog uticaja u oblasti zaštite životne sredine kao i promovisanju koncepta zelene ekonomije kao što su: dodela grantova lokalnim organizacijama, studijska poseta Hrvatskoj i upoznavanje sa primerima dobre prakse u zelenoj ekonomiji i zelenom preduzetništvu, prezentacije primera dobre praske u ciljnim zemljama, kampanja promovisanja zelene ekonomije, izrada Studije mogućnosti razvoja zelene ekonomije u regionu, publikacije na ove teme itd.

Veoma važan očekivani rezultat projekta je umrežavanje organizacija civilnog društva iz regiona koje se bave temama vezanim za zaštitu životne sredine, a što će voditi ka unapređenju saradnje, razmjeni znanja, iskustava i naučenih lekcija u ovoj oblasti i obezbeđivanju osnova za njihovu buduću saradnju i razvoj zajedničkih projekata i inicijativa.

Milisav Pajević