Obuka za dostavljanje podataka za Katastar kontaminiranih lokacija

 

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

U Novom Sadu  je prošlog petka u prostorijama Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode realizovana prva od osam obuka za dostavljanje podataka za Katastar kontaminiranih lokacija koje realizuje Agencija za zaštitu životne sredine u saradnji i uz podršku Agencije UN za životnu sredinu (UN Environment), Stalne konferencije gradova i opština i organizacije civilnog društva Inicijativa za šumarstvo i životnu sredinu (FEA).

Obuke su namenjene jedinicama lokalne samouprave i imaju za cilj predstavljanje nove zakonske regulative o zemljištu i novog načina dostavljanja podataka o zagađenim, ugroženim i degradiranim zemljištima.

Milisav Pajević