Obuka o CITES Konvenciji u Carinskoj laboratoriji

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Grupa za sprovođenje CITES Konvencije Ministarstva zaštite životne sredine je 19. decembra 2018. godine zaposlenima u Carinskoj laboratoriji održala osnovnu teorijsku i praktičnu obuku vezanu za CITES Konvenciju i identifikaciju divljih vrsta, odnosno njihovih delova, derivata i proizvoda od istih.

U sklopu predmetne obuke prikazane su metode koje se koriste za utvrđivanje, da li delovi ili derivati pripadaju ugroženim divljim vrstama, odnosno da li određeni proizvodi sadrže ugrožene divlje vrste.

Demonstrirane su metode za detekciju pravog i veštačkog krzna divljih mačaka, vidri, vukova, medveda, primata, lisica i drugih vrsta sisara, kao i metode za detekciju prave i veštačke zmijske i krokodilske, šatuš šalova, slonovače i drugo.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

U sklopu praktičnog dela obuke korišćeni su primerci ugroženih divljih vrsta koji su bili predmet zaplena, poput krzna i koža ugroženih divljih životinja, ali istovremeno i eksponata iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu.

Carinska laboratorija je ovom prilikom dobila referentni materijal za buduće analize u vidu digitalnih snimaka primeraka koji su fizički prikazani tokom obuke, ali i mnogobrojne dodatne referentne materijale poput digitalnih fotografija delova, derivata i proizvoda velikog broja ugroženih divljih vrsta, ključeva za identifikaciju i priručnika za vršenje određenih analiza vezanih za CITES vrste koji se koriste od strane nadležnih CITES organa u velikom broju država koje efikasno sprovode odredbe CITES Konvencije.

Milisav Pajević