Obučena 42 nova energetska menadžera

Brodsko-posavska županija i Tuzlanski kanton dobili su 42 nova energetska menadžera. Energetski menadžer je osoba koja prikuplja i analizira podatke o načinu korišćenja energije, predlaže mere koje doprinose racionalnoj upotrebi energije i prati sprovođenje mera energetske efikasnosti.

Edukacija za energetske menadžere sprovedena je kroz 5 modula: osnove energije i energetske efikasnosti; Mere za povećanje energetske efikasnosti; sistemsko upravljanje energijom (energetski menadžment); ekonomski učinci primene mera energetske efikasnosti; komunikacija i promocija sistema upravljanja energijom.

Nakon petodnevne edukacije i praktičnog rada uz on-line mentorstvo, edukaciju su uspešno završila 42 polaznika. Edukaciju su vodili iskusni predavači, sertifikovani energetski savetnici iz CRP-a i Zelene akcije, a sprovedena je u sklopu prekograničnog projekta INTERREG IPA CBC, Inovativnim umom do pametnih škola – PAMETNE ŠKOLE, koji finansira Evropska Unija.

Projekat sprovode Centar za razvoj i podršku (CRP) u partnerstvu sa Vladom Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavskom županijom, zadrugom Zelena akcija iz Zagreba i Brodskim ekološkim društvom (BED) iz Slavonskog Broda.

izvor: zelena-akcija.hr

Sandra Jovićević