Geotermalna energija

Šta je geotermalna energija

 

Kad se energija, usled neprekidnog zračenja toplote iz unutrašnjosti Zemlje, akumulira u vodi i gasovima, tad govorimo o hidrogeotermalnoj energiji, dok se pod petrotermalnom energijom podrazumeva njeno zadržavanje u čvrstim stenama.

Iako se hidrogeotermalna energija decenijama već koristi, bilo direktno bilo za proizvodnju toplotne i električne energije, petrotermalna se tek odnedavno upotrebljava za zagrevanje i hlađenje objekata.

Koliko geotermalne energije ima na raspolaganju?

 

Danas postoje tehnološke mogućnosti za eksploataciju energije stena do dubine od 10 km, ali je na većim dubinama ova energija mnogostruka veća i nama trenutno nedostupna. Hidrogeotermalni resursi su pak tehnički znatno više upotrebljivi i isplatljivi, iako ih ima manje. Ako uzmemo u obzir mogućnost iskorišćenja ove energije do dubine od 3 km, njene globalne zalihe su 2.000 puta veće od rezervi uglja.

Da bi se procenilo da li neko područje zadovoljava uslove za eksploataciju geotermalne energije potrebno je utvrditi blizinu i temperaturu vrele mase u odnosu na površinu zemlje. Vruću vodu i paru moguće je dopremiti na površinu i koristiti bez obzira na to da li su njihovi rezervoari smešteni u plitkim površinskim slojevima ili na dubini od nekoliko kilometara, a izbor tehnologije za eksploataciju kao i primena dobijene energije prevashodno zavisi od temperature ležišta. Ipak, najpraktičnije je koristiti ovu energiju na područjima gde se vrela masa nalazi blizu površine zemlje.

A kakav je geotermalni potencijal Srbije

Prema nekim podacima Srbija ima čak 360 izvorišta termalnih i termomineralnih voda (s temperaturom koja se kreće od 14 do 98 stepeni). Naša zemlja se ističe značajnim hidrogeološkim i geotermalnim resursima u odnosu na prosečne vrednosti u Evropi budući da količina geotermalne toplote u Srbiji – toplota koja izbija na površinu Zemlje, obračunata po jednom m2 u svakoj sekundi (intenzitet radijacije) iznosi više od 100 mW/m2, naspram evropskog potencijala od 60 mW/m2.

Međutim, iako stručnjaci navode da je ukupna količina toplote geotermalnih resursa u Srbiji oko dva puta veća od toplote koja bi se generisala iz domaćih rezervi uglja, ovaj potencijal gotovo uopšte nije iskorišćen. Mi mahom koristimo vodu sa geotermalnih izvora ili bušotina u terapeutske svrhe u brojnim termalnim banjama i sportsko-rekreacionim centrima, premda na neracionalan i neefikasan način. Nasuprot našoj praksi, na Islandu i u Salvadoru više od 25 odsto ukupne električne energije proizvodi se upravo u geotermalnim postrojenjima, a i brojne druge zemlje sve više koriste prednosti ovog izvora energije (SAD, Italija, Nemačka, Francuska, Novi Zeland, Meksiko, Nikaragva, Kostarika, Rusija, Filipini, Indonezija, Kina, Japan).

Na koji način se može iskoristiti ovaj obnovljiv izvor energije?

Geotermalna energija može imati široku primenu – od proizvodnje električne energije u elektranama preko toplifikacije naselja do grejanja staklenika i plastenika, ali i u proizvodnji papira, pasterizaciji mleka, bazenima, procesu sušenja drveta, stočarstvu i dr.

Uprkos uvreženom mišljenju, nisu jedino prirodni i veštački izvori tople vode pogodni za eksploataciju. Geotermalni resursi niskih temperatura takođe mogu da se iskoriste pomoću toplotnih pumpi.

Geotermalnu energiju je najjednostavnije iskoristiti za zagrevanje i hlađenje kuća i poslovnih prostorija pomoću tzv. otvorenog sistema, bilo direktnim korišćenjem geotermalne vode ili posredno primenom toplotnih pumpi. Predviđa se da će primena toplotnih pumpi u narednom periodu biti znatno veća jer ćemo usvajanjem zakonodavstva Evropske unije preuzeti i ovu obavezu.

Kad je reč o primeni geotermalne energije za proizvodnju električne energije, većina savremenih geotermalnih elektrana radi na principu separisanja pare što podrazumeva da se voda pumpa iz geotermalnih rezervoara ka elektrani što uzrokuje smanjenje pritiska pa se vruća voda pretvara u paru i pokreće turbine generatora. Elektrane koje rade na binarni princip koriste hladniju vodu u odnosu postrojenja s drugačijim načinom proizvodnje električne energije iz geotermalnih izvora, pa je dostupnost geotermalnih zaliha veća nego kod ostalih postupaka.

Izbor principa rada elektrane zavisi od vrste geotermalnog izvora, temperature, dubine i kvaliteta vode i pare.

Koje su prednosti geotermalne energije

 

Od trenutka kad investitor stekne status povlašćenog proizvođača električne energije njemu se garantuje podsticajna otkupna cena proizvedene električne energije u vremenskom roku od 12 godina, a povraćaj investicije može se očekivati u periodu od 7 do 9 godina.

Ovde možete pogledati uredbu Vlade Republike Srbije o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije

U tabeli možete videti trenutno važeće podsticajne cene za električnu energiju proizvedenu u geotermalnim elektranama.

Detaljne informacije nalaze se u Uredbi o podsticajnim merama

Za razliku od tradicionalnih izvora energije, geotermalna energija ističe se sledećim prednostima:

– čista je i sigurna za sredinu

– praktično je neiscrpna

– njenom upotrebom smanjuje se korišćenje fosilnih goriva

– njena eksploatacija nije ograničena meteorološkim uslovima, dobom godine ili dana (za razliku od hidro, solarnih ili vetro elektrana)

– geotermalne elektrane ne zauzimaju veliki prostor i ne koriste drugu energiju za pokretanje pumpi osim one koju same proizvedu

– kada se geotermalna elektrana izgradi, energija je tada gotovo besplatna, uz malu sopstvenu potrošnju

– pruža mogućnost višenamenske upotrebe (utiče na ekonomsku opravdanost eksploatacije)

Ipak trebalo bi imati u vidu da sledeći činioci bitno utiču na mogućnost izgradnje geotermalne elektrane na određenoj lokaciji:

– položaj, dubina, temperatura i procenat vode u potencijalnom geotermalnom izvorištu

– sastav stena i dostupnost lokacije za eksploataciju

– prisustvo opasnih gasova i minerala koji otežavaju eksploataciju

– velika početna investicija kao i troškovi održavanja

Ovde možete prelistati Vodič za investitore u skraćenoj verziji

Koji je prvi korak u pripremi projekta za izgradnju geotermalne elektrane

 

Preliminarna provera isplativosti ulaganja u geotermalnu elektranu podrazumeva izradu studije izvodljivosti kao i idejnog projekta, a taj posao bi trebalo poveriti stručnjacima sa iskustvom u pripremi neophodne tehničke dokumentacije. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ulaganjem u geotermalnu elektranu, pišite nam na info@energetskiportal.rs a mi ćemo se potruditi da što pre dobijete odgovor naših stručnjaka.

Korisni linkovi:

Vodič za investitore 

Ministarstvo rudarstva i energetike

Agencija za energetiku Republike Srbije

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Pokrajinski sekretarijat Vojvodine za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj

Agencija za zaštitu životne sredine

Registar povlašćenih proizvođača električne energije

Spisak zahteva za status privremenog i povlašćenog proizvođača električne energije