Energija Sunca

Solarna energija je energija sunčevog zračenja koju primamo u obliku svetla i toplote, a koja solarnom tehnologijom obezbeđuje toplotu, svetlost, toplu vodu, struju i hlađenje objekata do kojih se distribuira kao energent obnovljivog izvora. Postoje dve vrste solarnih sistema koji se koriste za proizvodnju električne energije: solarne fotonaponske ćelije koje konvertuju solarno zračenje u električnu energiju putem solarnih panela, i solarni termalni sistemi koji skladište sunčevu toplotu koja se može koristiti u razne svrhe.

Tehnički potencijal solarne energije u Srbiji

Broj časova sunčevog zračenja na teritoriji Republike Srbije iznosi između 1.500 i 2.200 časova godišnje; prosečan intenzitet sunčevog zračenja je od 1,1 kWh/m2/dan na severu do 1,7 kWh/m2/dan na jugu – tokom januara, a od 5,9 do 6,6 kWh/m2/dan – tokom jula. Prosečna vrednost energije zračenja iznosi od 1.200 kWh/m2/godišnje u severozapadnoj Srbiji, do 1.550 kWh/m2/godišnje u jugoistočnoj Srbiji, dok u centralnom delu iznosi oko 1.400 kWh/m2/godišnje.

Tehnički iskoristiv energetski potencijal za konverziju solarne energije u toplotnu energiju je procenjen na 0,194 miliona ten godišnje uz pretpostavku primene solarnih termalnih kolektora na 50% raspoloživih objekata u zemlji. U proizvodnji električne energije osnovno tehničko ograničenje predstavlja mogućnost elektro-energetskog sistema da ovu energiju prihvati u letnjim mesecima jer je u pitanju varijabilna proizvodnja. Na osnovu trenutno raspoloživih kapaciteta elektroenergetskog sistema Republike Srbije za obezbeđenje tercijalne rezerve usvojeno je da je maksimalni tehnički iskoristiv kapacitet solarnih elektrana 450 MW, odnosno, njihov tehnički iskoristiv potencijal iznosi 540 GWh/godišnje (0,046 Mtoe/godišnje).

Propisane kvote Vlade Republike Srbije za solar iznose 10MW od kojih:
-za solarne elektrane na objektima 4MW:
od toga 2MW predviđena su za male solarne elektrane do 30kW,
i 2MW za solarne elektrane od 30 do 500kW;
-za (samostojeće) solarne elektrane na zemlji propisano je 6MW.