Biomasa

Biomasa – najrasprostranjeniji i nedovoljno iskorišćen izvor energije

 

Ograničeni resursi fosilnih goriva i efekat stakle bašte koji je čovek stvorio, vraćaju nas na održiva goriva. Biomasa je karbon-neutralni obnovljivi izvor energije koji je konstantno dostupan u eko-sistemima.

U biomasu spadaju i biorazgradivi delovi nusproizvoda drvne industrije, otpaci i ostaci biološkog porekla iz poljoprivrede (što podrazumeva biljne i životinjske materije), kao i industrijskog i komunalnog otpada.

Foto-ilustracija: Pixabay

Sagorevanjem biomase dobija se toplotna energija koja se donedavno najčešće koristila za grejanje, kuvanje ili zagrevanje tople vode. U poslednjoj deceniji biomasa se upotrebljava i za proizvodnju električne energije. U energetske svrhe može se takođe koristiti i biogorivo, dobijeno konvertovanjem biomase u tečno stanje, kao i biogas, dobijen razlaganjem različitog biološkog otpada u gasovito stanje.

Koliki je potencijal biomase u Srbiji?

Pri proceni raspoloživosti ovog sirovinskog potencijala, potrebno je uzeti u obzir sledeće podatke:

* resurs biomase procenjuje se na 3,405 miliona tona naftnog ekvivalenta

* biomasa čini 61 odsto ukupnog potencijala obnovljivih resursa energije

* raspoloživa količina drvne mase, koja je mahom zastupljena u centralnoj Srbiji, iznosi 1,53 miliona tona naftnog ekvivalenta

* poljoprivredna biomasa (ostaci u ratarstvu, stočarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu i primarnoj preradi voća) dostupna je u Vojvodini i njen potencijal iznosi oko 1,67 miliona tona naftnog ekvivalenta ali stepen njenog iskorišćenja nije veći od 2 odsto.

Kad je reč o biogorivua tu spadaju bioetanol i biodizel – trebalo bi imati u vidu da tržišni višak žitarica, kao i krompir, sirak i jerusalimska artičoka koji mogu namenski da se sade (energetski zasadi) na oko 100.000 hektara neiskorišćenog marginalnog zemljišta, predstavljaju sirovine za proizvodnju bioetanola dok se za proizvodnju biodizela koriste uljarice, kao što su suncokret, soja i uljana repica. One takođe mogu namenski da se uzgajaju na slobodnom zemljištu male upotrebne vrednosti čija se površina u Srbiji procenjuje na 350.000 hektara. Osim toga, gotovo 10.000 tona otpadnih jestivih ulja moguće je sakupiti i upotrebiti za proizvodnju biodizela.

Uprkos bogatim resursima biomase, kako sa aspekta njene biološke raznolikosti tako i u pogledu rasprostranjenosti, ona se u Srbiji ipak nedovoljno koristi za efikasno dobijanje energije. Štaviše, na jugu i istoku naše zemlje drvna masa se primarno i nekontrolisano upotrebljava kao drvo za ogrev.

Ipak, umesto što pretežno dobijamo ograničenu količinu neefikasno iskorišćene toplotne energije iz biomase, možemo je u namenskim postrojenjima upotrebiti za istovremeno dobijanje toplotne i električne energije.

Kako iskoristiti biomasu za proizvodnju energije?

Jedinstven termodinamički proces kombinovane proizvodnje toplotne i električne energije primenjen je u kogenerativnim postrojenjima (CHP eng. – combined heat and power) čime se iskoristivost biomase ili biogasa drastično povećava.

I dok u drugim, konvencionalnim sistemima za proizvodnju električne energije, faktor iskorišćenja primarnog goriva iznosi od 30 do 40 odsto, u CHP postrojenjima on doseže čak više od 85 odsto budući da se otpadna toplotna energija, u vidu pare ili tople vode, oslobođena u procesu proizvodnje električne energije koristi za potrebe tehnološkog procesa ili za grejanje prostora. Time se ostvaruju značajne uštede u operativnim i ukupnim troškovima postrojenja.

Na prikazanom dijagramu možete pogledati projekciju Vlade Srbije za izgradnju kapaciteta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i koliki je udeo elektrana na biomasu i biogas u ukupnoj projektovanoj snazi elektrana u rasponu od 2015 do 2030. godine.

Izvor: dokument Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine

Kakve su pogodnosti korišćenja biomase za proizvodnju električne energije?

 

Proizvođači električne energije iz biomase, nakon sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, mogu računati na nekoliko ključnih pogodnosti:

* Na osnovu vladine Uredbe o podsticajnim merama za proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora investitorima je zagarantovana otkupna cena električne energije u zavisnosti od toga da li u svojiim postrojenjima koriste kao pogonsko gorivo biomasu, biogas, deponijski ili drugi gas.

U tabeli su prikazane aktuelne otkupne cene električne energije shodno Uredbi o podsticajnim merama

Objašnjenje o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije nalazi se u ovoj vladinoj uredbi.

* Ulagači u elektrane na biomasu, biogas i deponijski gas nakon sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije mogu da računaju na podsticajnu otkupnu cenu proizvedene električne energije u vremenskom roku od 12 godina, dok je period povraćaja investicije u rasponu od 7 do 9 godina.

* Postoji slobodan kapacitet za elektrane na biomasu i biogas budući da nisu još iskorišćene propisane kvote a koje će važiti do 2020. godine, i to prema sledećim kategorijama:

-za elektrane na biomasu kvota je 100MW, a do sada instalisana snaga iznosi 10,948 MW

-za elektrane na biogas je 30MW, a iskorišćeno je 12 MW

-za elektrane na deponijski gas slododno je svih propisanih 10MW

-za elektrane na otpad takođe je slobodna celokupna propisana snaga od 3MW.

Ovde možete pogledati registar proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije.

* Investitorima je olakšan postupak dostavljanja dokumenata u postupku ishodovanja lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole budući da je uveden sistem objedinjene procedure elektronskim putem.

Vodič za investitore za projekte izgradnje postrojenja i proizvodnje električne/toplotne energije iz biomase u Republici Srbiji koji su pripremili Ministarstvo rudarstva i energetike i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) možete pogledati ovde.

* Osim raspoložive drvne mase, sadnjom šumskih vrsta moguće je dodatno povećati količinu ovog energenta. Zemljište koje nije više pogodno za poljoprivrednu proizvodnju ili nepošumljena područja predstavljaju idealne lokacije za energetske zasade.

Na sajtu zelenaenergija.pks.rs nalazi se onlajn platforma za trgovinu biomasom u Srbiji – prva te vrste u Srbiji i regionu i jedna od malobrojnih u Evropi.

* Brojne prednosti pruža i sama instalacija CHP postrojenja: automatski i bezbedan rad i kontrola, niži pritisak u kotlu i mehanički stres turbine, visoki stepen efikasnosti turbine, miran rad, odsustvo potrebe za sistemom za prečišćavanje vode, veoma dug radni vek postrojenja i široki dijapazon primene CHP-a (drvna industrija, sušare, mlečna industrija, pivare, staklenici, prehrambena industrija).

Svake godine pojačava se pritisak na energetski sistem s obzirom na to da cena osnovnih energenata raste, a propisi u oblasti zaštite životne sredine se pooštravaju. Zato je Vlada odredila kao jedan od svojih strateških ciljeva da poveća proizvodnju energije iz obnovljivih izvora kako bi se smanjila zavisnost naše zemlje od uvoza energenata i da bi se podigla energetska bezbednost.

Kako pravilno započeti pripremu za izgradnju postrojenja na biomasu?

 

Pre svega, budućem investitoru predstoji da odabere lokaciju za izgradnju postrojenja na biomasu ili biogas, uzimajući u obzir dostupnost i količine ovih sirovinskih potencijala, budući da to utiče na odluku o kapacitetu postrojenja. Međutim, proveru odabrane lokacije i procenu ekonomičnosti prikupljanja i transporta biomase do budućeg postrojenja, kao i proračun isplativosti čitave investicije shodno električnoj iskoristivosti postrojenja, trebalo bi poveriti projektantskoj kući sa odgovarajućim iskustvom u ovoj oblasti.

Pri izboru projektantske kuće trebalo bi proveriti da li su stručnjaci koji u njoj rade već pripremali studije izvodljivosti, idejne i glavne projekte u oblasti energetike, i da li poznaju proceduru dobijanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije.

Saradnici energetskog portala mogu pomoći potencijalnim ulagačima u elektrane na biomasu ili biogas da na lakši način dođu do svih ovih informacija, stoga ako imate bilo kakvu nedoumicu, slobodno nam pošaljite pitanja na info@energetskiportal.rs.

Korisni linkovi:

Ministarstvo rudarstva i energetike

Agencija za energetiku Republike Srbije

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Vodic-kroz-dozvole-za-izgradnju

Pokrajinski sekretarijat Vojvodine za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj

Agencija za zaštitu životne sredine

Zelenaenergija.pks.rs/

Biomasa.undp.org.rs/

Uvod u Razvoj Projekata Kogenerativnih Postrojenja na Biogas

Spisak kompanija koje proizvode biomasu