Biomasa

Biomasa predstavlja obnovljiv izvor energije koji nastaje od biorazgradivih delova nusproizvoda drvne industrije, otpadaka i ostataka biljne mase ili „viškа“ iz primarne poljoprivredne proizvodnje; sagorevanjem se može koristiti za proizvodnju toplotne energije, ali i proizvodnju električne energije ili se konvertovati različitim metodama u tečno stanje (biogorivo za saobraćaj), ili gasifikacijom i biološkim razlaganjem različitog otpada u gasovito stanje (biogas). Biomasa je najvažnije gorivo, posle uglja, nafte i prirodnog gasa.

Tehnički potencijal biomase u Srbiji

Najznačajniji potencijal obnovljivih izvora energije u Srbiji je upravo energija iz biomase i procenjuje se na 3,405 miliona ten od čega je potencijal drvne mase 1,53 miliona ten, potencijal poljoprivredne biomase 1,67 miliona ten (ostaci u ratarstvu, stočarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, primarnoj preradi voća), dok je potencijal primarnog biorazgradivog otpada procenjen na 205 hiljada ten, a pored komunalnog tu su i otpadna jestiva ulja i otpad životinjskog porekla u ukupnoj količini od 0,043 miliona ten godišnje. Potencijal biomase raspoloživ je u celoj Srbiji. Drvna biomasa je uglavnom dostupna u centralnoj Srbiji i njen stepen korišćenja je vrlo visok (66,7%), a poljoprivredna biomasa je u Vojvodini i njen potencijal se koristi u zanemarljivom procentu (tek 2%). Potencijal biorazgradivog komunalnog otpada se za sada ne iskorišćava. Bioetanol se može proizvoditi od sledećih sirovina: žitarice i krompir, sirak i jerusalimska artičoka (topinambur), za čije uzgajanje u Srbiji postoji oko 100.000 hektara marginalne zemlje. Biodizel se može proizvoditi od uljarica: suncokret, soja i uljana repica, čije se gajenje može vršiti na 350.000 hektara što bi omogućilo godišnju proizvodnju od oko 220.000 t biodizela. S tim u vezi, takođe je moguće sakupiti oko 10.000 t otpadnih jestivih ulja pogodnih za proizvodnju biodizela.

Propisane kvote Vlade Republike Srbije do kraja 2020. godine:

-za elektrane na biomasu iznose 100MW,

-za elektrane na biogas 30MW,

-za elektrane na deponijski gas 10MW,

-za elektrane na otpad 3MW

biomasa