Obnovljeno domsko odeljenje u Izvoru kod Paraćina

Vesti | Srbija

Foto: Milisav Pajević

Cementara CRH u Popovcu kao društveno odgovorna kompanija kompletno je finansirala obnovu domskog odeljenja u Izvoru kod Paraćina.

CRH  je donirala 30 hiljada evra za rekonstrukciju domskog odeljenja u Izvoru i opremanje senzorne sobe pri dnevnom boravku za osobe sa smetnjama u razvoju.

O devedeset štićenica sa najtežim oblicima mentalnih i fizičkih oštećenja, o kojima je i medicina prestala da brine, a ne tako retko čak i roditelji, staraju se monahinje manastira Sveta Petka u Izvoru kod Paraćina i zaposleni u Centru za socijalni rad.

Sredstvima koji je donirala Cementara CRH iz Popovca kompletno je rekonstruisana terasa gde štićenice najčešće borave, sanirani su oštećeni zidovi i urađena hidroizolacija podruma i rešen problem podzemnih voda u kotlarnici.

Milisav Pajević

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta „Info-energetski Paraćin“ koji je sufinansiran iz budžeta Opštine Paraćin na Javnom pozivu za učešće na opštem konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini.