Obnova distributivne mreže

Srbija

news-2014-March-dalekovodi_plavi_558317022Poslovni portal e-kapija donosi vesti o uspešnoj saradnji Elektroprivrede Srbije sa Svetskom bankom, pa bi trebalo bi da omogući obnova oštećene i zastarele distributivne mreže i nabavka opreme za brzo uspostavljanje napajanja električnom energijom u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmera.

Naime, projekat koji finansira Svetska banka počeo je u septembru 2014., kao deo hitne sanacije od poplava, i sastoji se od niza potprojekata.

Predviđena je obnova pet kapitalnih trafostanica napona 110 kV, nabavka malih mobilnih trafostanica, zamena 13.500 ormana sa 20.000 brojila i nabavka mernih uređaja za javnu rasvetu. Finansiranje tih projekata obezbeđeno je iz kredita za hitnu sanaciju posledica poplava iz maja 2014. godine koji je odobrila Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), članica grupacije Svetske banke.

– Plan je da se u građevinskoj sezoni 2017. godine rekonstruiše pet visokonaponskih trafostanica u Gornjem Milanovcu, Aleksincu, Šapcu, Loznici i Petrovcu na Mlavi. Do sada je objavljen tender za nabavku opreme i trenutno je u fazi evaluacija dostavljenih ponuda. Na tender se javilo ukupno 17 ponuđača, među kojima je sedam iz Srbije – navode iz EPS-a  za eKapiju.

Takođe ističu da je pripremljen i tender za projektovanje, građevinske i elektro radove, i očekuje se da će uskoro biti dostavljen Svetskoj banci na saglasnost.

Planirano vreme realizacije projekta je 12 do 15 meseci, a kredit koji je planiran za svih pet trafostanica iznosi približno 15 mil EUR.

U EPS-u ističu da će više detalja o ovom projektu biti poznato početkom drugog kvartala 2017. godine.

Izvor: ekapija.com