Obnavljanje ribljeg fonda u Palićkom jezeru

Jedan od razloga za nepovoljno stanje Palićkog jezera jeste struktura njegovog ribljeg fonda. Kako bi se to promenilo i načinio dodatni korak u poboljšanju kvaliteta jezerske vode, u toku je selektivni izlov srebrnog karasa, vrste ribe koja je označena za invazivnu vrstu, a na njenom mestu poribljavanjem trebaju da se nađu domaće vrste ribe.

Foto: Wikipedia/Dcabrilo

Tone i tone srebrnog karasa biće izvađene iz Palićkog jezera ovoga leta. Ova riblja vrsta, zbog svojih svojstava stvara negativan uticaj na ostale biljne i životinjske vrste. Ukratko, ponaša se kao korov na poljima. Da bi se to promenilo, potrebno je da se ova riba zameni domaćim vrstama.

„Mi vadimo razne vrste, ali domaće autohtone vraćamo, ne dođu ni do obale, možda neka riba pojedinačno, odmah se vidi kada se vadi mreža, jer to su specijalne vrste i odmah bacamo sve nazad. Naravno, brojimo jer je to mogućnost i za monitoring, da vidimo kako stojimo sa vrstama. I mogu da kažem da je situacija dobra, imamo ih preko šesnaest“, kaže Tamaš Vinko iz Javnog preduzeća Palić Ludaš.

Selektivni izlov jedna je od mera za ozdravljenje jezera predviđenih projektom Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš koji finansira Vlada Nemačke sa više miliona evra, a koji, između ostalog, podrazumeva izgradnju kanalizacione mreže na Paliću, njeno povezivanje sa gradskim prečistačem, formiranje zaštitnog pojasa oko jezera.

„Ovaj metod je jako dobar sa ovim vršakama, zato što do tone, tone i po vadimo svakodnevno i cilj nam je da sada ovaj put izvadimo pedeset tona ukupno i s tim bismo smanjili na pola količinu koja je procenjena pre tri godine, to je negde sto šesdeset tona ukupno. Prošle godine smo vadili negde dvadeset tona, pre toga deset tona, plus ovih pedeset to je negde oko polovine i planiramo sledeće godine da radimo poribljavanje sa grabljivim vrstama, znači ubacićemo štuku, grgeč i malo šarana“, dodaje on.

Ribi koja se vadi iz jezera ništa ne fali. Laboratorijski je potvrđeno, a to takođe potvrđuju i medvedi iz Zoološkog vrta, koji će u najvećoj meri konzumirati ribu koja se vadi iz jezera.

Izvor: Radio-televizija Vojvodine