Objavljeni rezultati kvaliteta vazduha u Podgorici

Foto-ilustracija: Pixabay

Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore krajem prošle nedelje izdala je obaveštenje o kvalitetu vazduha.

Kako se navodi u saopštenju, veliki broj požara koji su bili aktivni na teritoriji opštine Podgorica, posebno poslednjih desetak dana avgusta, negativno su uticali na kvalitet vazduha. Na osnovu rezultata Centra za ekotoksikološka ispitivanja u periodu od 1. do 27. avgusta 2017. godine tokom 12 dana evidentirana su prekoračenja granične vrednosti za srednju dnevnu koncentraciju PM10 čestica. Najveće koncentracije PM10 čestica u vazduhu tokom pomenutog perioda su izmerene od 25. do 27. avgusta, i kretale su se od 110,4 µg/m3 do 123,19 µg/m3. Prekoračenja granične vrednosti registrovana su i 6., 7., 8., 11., 12., 19., 20., 23. i 24. avgusta 2017. godine.

U istom periodu, koncentracija ugljen(II)oksida CO (ugljen monoksida) kretala se u opsegu od 1 do 1,66 mg/m3 i bila je ispod propisane vrednosti za zaštitu zdravlja koja iznosi 10 mg/m3.

izvor: epa.org.me

Sandra Jovićević