Objavljeni nacrti uredbi koje se odnose na zaštitu vazduha i ozonskog omotača

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije objavilo je Nacrt Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje, Nacrt Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja i Nacrt Uredbe o merenju emisija zagađujućih materija iz stacionarnih izvora zagađivanja. Nacrti su objavljeni u cilju obaveštavanja zainteresovane javnosti i prikupljanja eventualnih komentara.

Nacrtom Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje propisuju se granične vrednosti emisije zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje, način i rokovi za dostavljanje podataka i postupak određivanja ukupne godišnje emisije iz postrojenja za sagorevanje.

Kada je reč o Nacrtu Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, njome se propisuju granične vrednosti emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja osim postrojenja za sagorevanje, bilans emisije, način dostavljanja podataka o emisijama za potrebe informacionog sistema i rokovi dostavljanja podataka. Odredbe ove uredbe ne primenjuju se na procese termičkog tretmana otpada i na aktivnosti i instalacije koje koriste isparljiva organska jedinjenja.

Nacrtom Uredbe o merenju emisija zagađujućih materija iz stacionarnih izvora zagađivanja propisuje se način, postupak, učestalost i metodologija merenja emisije zagađujućih materija iz stacionarnih izvora zagađivanja, zatim kriterijumi za uspostavljanje mernih mesta za merenje emisije, postupak vrednovanja rezultata merenja emisije i usklađenost sa propisanim normativima, kao i sadržaj izveštaja o izvršenim merenjima emisije.

Svi zainteresovani mogu dostaviti primedbe i sugestije do 31. avgusta 2015. godine.

Nacrt Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje možete pogledati na sledećem linku.

Nacrt Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja možete pogledati na sledećem linku.

Nacrt Uredbe o merenju emisija zagađujućih materija iz stacionarnih izvora zagađivanja možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs