Objavljeni nacrti podzakonskih akata za Zakon o planiranju i izgradnji

Srbija

mgsi-logo mgsi.gov.rs

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije objavilo je nacrte podzakonskih akata koji se odnose na primenu Zakona o planiranju i izgradnji.

Ovi dokumenti odnose se na formu osnovnog sadržaja glavne sveske, formu naslovne strane izvod iz projekta, formu odluke i rešenja o imenovanju, kao i na formu opšte dokumentacije dela projekta. Osim toga, data je forma izjave glavnog projektanta, odgovornog projektanta, vršioca tehničke kontrole, ovlašćenog lica, investitora nadzora i izvođača.

Navedeno je da članovi Inženjerske komore Srbije mogu podneti svoje sugestije i predloge u vezi objavljenih nacrta podzakonskih akata Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture do 15.februara 2015. godine.

Sandra Jovićević

foto: mgsi.gov.rs