Objavljene Agro-ekološke politike

 

Foto: SEPA

Agro-ekološke politike pružaju okvir za kreiranje i implementaciju agro-ekoloških mera u okviru Programa ruralnog razvoja.

One se fokusiraju na pojedinačne ili na više aspekata zaštite životne sredine, kao što su ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promenama, zemljište, vode, biodiverzitet, predeo, kvalitet vazduha.

U pogledu EU-CAP (Common agricultural policy), agro-ekološke mere su samo oni instrumenti u programima ruralnog razvoja koje su eksplicitno usmerene na zaštitu i unapređenje životne sredine.

Ova studija predstavlja rezultat projekta implementiranog od strane Regionalne stalne radne grupe za ruralni razvoj u jugoistočnoj Evropi (Regional Rural Development Standing Working Group in SEE – SWG) i Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), u saradnji sa austrijskom Agencijom za životnu sredinu Umweltbundesamt.

U studiji je predstavljena analiza agro-ekoloških politika, evaluacija dostupnosti podataka i agro-ekoloških indikatora, razrada institucionalne organizovanosti, kao i procena na nacionalnom nivou.

Studiju sa prilogom za Republiku Srbiju (poglavlje B6 u okviru odeljka B: National Reports), možete pogledati ovde.

Milisav Pajević