Objavljena publikacija „Unapređenje energetske efikasnosti kroz model javno-privatnog partnerstva”

Foto-ilustracija: energetskiportal.rs

Privredna komora Srbije objavila je publikaciju „Unapređenje energetske efikasnosti kroz model javno-privatnog partnerstva” radi unapređenja informisanosti o tom modelu na polju energetske efikasnosti. Publikacija je namenjena lokalnim samoupravama, kao i široj javnosti, sa ciljem da se podigne svest o ovom modelu razvoja i obnove lokalne infrastrukture, koji se već decenijama koristi širom sveta.

Potencijal za energetsku efikasnost u Srbiji je ogroman i predstavlja veliku mogućnost uštede. Rad sa privatnim partnerima kroz JPP model omogućio bi značajne, vidljive rezultate, ali su ograničenja nedovoljno poznavanje i složene birokratske procedure na nivou lokalnih samouprava. Publikacija „Unapređenje energetske efikasnosti kroz model javno-privatnog partnerstva” predstavlja svojevrsni vodič kroz ovaj model poslovanja, pravni okvir, uz praktične savete i konkretna iskustva iz Srbije i regiona. U publikaciji nalaze se i korisni kontakti institucija, čiji je cilj da pospeše razvoj projekata i pruže svu podršku lokalnim samoupravama.

Model javno-privatnog partnerstva omogućuje privatnim partnerima da učestvuju u javnim projektima energetske efikasnosti. Javni partner raspisuje tender i bira najbolju ponudu za određeni projekat. Projekti mogu obuhvatati sve što utiče na energetsku efikasnost lokalne samouprave, od javne rasvete, do grejanje škola i bolnica, energetske sanacije zgrada, upravljanja gradskim toplanama, raspolaganja komunalnim otpadom. Privatni partner predlaže rešenje, obezbeđuje čitavu investiciju, izvodi radove i odgovaran je za rad projekta i održavanje opreme tokom trajanja ugovora sa javnim partnerom. Javni partner od samog početka rada projekta raspolaže jednim delom uštede, a od ostatka otplaćuje investiciju privatnom partneru tokom realizacije ugovora. Po isteku ugovora, javnom partneru pripada čitav projekat sa opremom, kao i sveukupna ušteda.

Publikacija Privredne komore Srbije prikuplja iskustva i preporuke za lokalne samouprave, kroz intervjue sa predstavnicima nadležnih ministarstava i institucija, lokalnih samouprava.

U izradi ove publikacije, učestvovali su i predstavnici Komisije za JPP i konsultanti, a na raspolaganju su i pravni saveti i mišljenja međunarodnih finansijskih institucija, kao i privatnih partnera koji su uspešno realizovali JPP projekte u Srbiji.

Štampana publikacija namenjena je lokalnim samoupravama, ministarstvima i nadležnim institucijama. Digitalna pdf verzija je dostupna na sajtu Privredne komore Srbije, portalu Balkan Green Energy News i sajtu Stalne Konferencije Gradova i Opština.

izvor: pks.rs

Sandra Jovićević