Objavljen vodič za investitore u biogas postrojenja Udruženja Biogas Srbija

Foto: Wikipedia/Volker Thies

Udruženje Biogas Srbija objavilo je „Vodič za investitore“ za sve investitore zainteresovane za izgradnju biogas postrojenja na teritoriji Republike Srbije.

Vodič je razvilo Udruženje Biogas Srbija, uz pomoć Sektora za rurualni razvoj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i uz podršku partnera Nemačke biogas asocijacije, Fachverband Biogas e.V.

Ovaj vodič je baziran na iskustvima članova Udruženja Biogas Srbija, pionira u sektoru biogasa, čija postrojenja uspešno rade već duži niz godina, a ako uzmemo u obzir da je biogas sektor u Srbiji relativno mlad, ovi dragoceni saveti i smernice biće od velike pomoći investirorima koji tek treba da se odluče na investiciju ili počinju posao sa biogasom u Srbiji.

Osnovna svrha vodiča je podsticanje novih investitora, ohrabrivanje investiranja u sektor, kao i podrška investitorima koji su već odlučili da investiraju u biogas.

Pored korisnih informacija, u vodiču su navedene i najčešće greške pri izgradnji postrojenja, kao i koraci koje bi trebalo preduzeti da do istih ne dođe. Pored praktičnih saveta, koliko je određene sirovine potrebno za rad postrojenja, kako izabrati odgovarajuću tehnologiju, te saveta u vezi sa procesom izgradnje i upravljanja postrojenjem, u vodiču će se naći i smernice za pravilan pristup analizi sopstvenih mogućnosti, kao i primeri rada elektrana različitih kapaciteta.

Svi zainteresovani vodič mogu preuzeti na veb prezentaciji Udruženja Biogas Srbija.

Udruženje Biogas Srbija je, pre nedavne promene naziva, poslovalo kao Udruženje Biogas.

Izvor: Udruženje Biogas Srbija