Objavljen statistički energetski bilans za BiH

Region

Foto-ilustracija: Pixabay

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je po prvi put saopštenje “Ukupni statistički energetski bilans za Bosnu i Hercegovinu za seriju godina 2014-2016“, uključujući i reviziju ukupnog statističkog bilansa za 2014. godinu.

Statistički energetski bilans omogućava analizu i planiranje razvoja i eventualnog restrukturiranja kapaciteta za proizvodnju, transformaciju, transport i distribuciju energije. Bilans je prikazan isključivo u energetskim jedinicama, bez fizičkih jedinica.

Saopštenje sadrži godišnje podatke o proizvodnji, uvozu, izvozu, transformaciji, utrošku i raspodeli uglja, nafte i naftnih derivata, prirodnog gasa, biomase, električne energije i toplote u Bosni i Hercegovini.

Metodologija za prikupljanje podataka za izradu energetskih bilansa, njihova forma i sadržaj usklađeni su sa standardima i preporukama Međunarodne Agencije za energiju ( IEA), Eurostat-a i OECD-a.

Bilans možete pogledati na sledećem linku.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević