Objavljen Šesti Nacionalni izveštaj Konvencije o biološkoj raznovrsnosti

Agencija za zaštitu životne sredine pripremila je 6. Nacionalni izveštaj prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti UN.

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

Izveštaj je pripremljen prema Aichi ciljevima Globalnog strateškog plana za biodiverzitet 2011-2020.

Za izradu izveštaja razvijeno je preko 50 indikatora i studija slučajeva.

U Aneksu 1 izveštaja nalazi se lista indikatora i studija slučajeva koji su razvijeni i pripremljeni, sa imenima autora i institucija.

Agencija za zaštitu životne sredine zahvaljuje svim institucijama, kolegenicama i kolegama koji su aktivno učestvovali u pripremi izveštaja.

U narednom periodu Agencija će pripremiti sveobuhvatni izveštaj radnog naziva “Biodiverzitet Srbije – indikatorski pristup“ i s tim u vezi poziva sve zaiteresovane institucije i pojedince da uzmu učešće u pripremi publikacije.

Šesti Nacionalni izveštaj prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti UN možete preuzeti ovde.

Milisav Pajević