Objavljen registar povlašćenih proizvođača iz OIE

Svet

srbija-grb

Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je 13. oktobra 2014. godine registar povlašćenih proizvođača električne energije iz solarnih elektrana, elektrana na vetar, elektrana na biogas, hidroelektrana i visokoefikasne kogeneracije.

Ove godine 44 hidroelektrane dobile su status povlašćenog proizvođača električne energije, a njihova ukupna snaga iznosi preko 33MW.

Devet solarnih elektrana na zemlji dobilo je status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije, dok je šest steklo status povlašćenog proizvođača električne energije. Ukupna snaga ovih elektrana je oko 6MW.

Što se tiče solarnih elektrana na objektu čija je snaga do 30kW status privremeno povlašćenog i povlašćenog proizvođača električne energije dobilo je njih 110, a njihova ukupna snaga je oko 2MW.

Sedamnaest solarnih elektrana na objektu snage od 30 do 500kW dobilo je status privremenog povlašćenog i povlašćenog proizvođača električne energije, a njihova ukupna instalisana snaga iznosi oko 2MW.

Samo jedna elektrana na vetar čija je snaga 500kW dobila je status povlašćenog proizvođača električne energije. Šest elektrana na vetar ukupne snage oko 35MW steklo je status privremeno povlašćenog proizvođača električne energije.

Pet biogasnih elektrana dobilo je status povlašćenog proizvođača električne energije ukupne snage oko 4,8MW.

Pet postrojenja visokoefikasne kogeneracije ukupne snage oko 9MW takođe je steklo status povlašćenog proizvođača električne energije.

Sandra Jovićević

foto: parlament.gov.rs