Objavljen rani javni uvid za izradu Prostornog plana Kolubarskog sistema snabdevanja vodom

Vesti | Srbija | Održivi razvoj

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u skladu sa članom 45a Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon i 9/20)

oglašava rani javni uvid povodom izrade

Foto: Wikipedia/Boksi

Prostornog plana područja posebne namene regionalnog kolubarskog sistema snabdevanja vodom

Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene Regionalnog kolubarskog sistema snabdevanja vodom, objavljena je u „Službenom glasniku RS”, broj 8/20.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 20. jula do 3. avgusta 2020. godine na internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja (www.mgsi.gov.rs) i jedinica lokalne samouprave u obuhvatu planskog dokumenta, odnosno u zgradama skupština grada Beograda, gradske opštine Lazarevac, grada Valjeva i opština Koceljeva, Lajkovac, Ljig, Mionica i Ub.

Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, kao nosilac izrade predmetnog prostornog plana organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno 3. avgusta 2020. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade predmetnog prostornog plana mogu uticati na planska rešenja.

Više informacija možete pogledati OVDE.

Izvor: Opština Ub