Objavljen međunarodni poziv za tehničke konsultante vetroparka na Vlašiću

Region

vetrenjace„Elektroprivreda“ Bosne i Hercegovine pre nekoliko dana objavila je tender, odnosno međunarodni poziv za konsultante koji će raditi tehničku podršku za vetropark na teritoriji planine Vlašić koja se nalazi kod Travnika.

Konsultanti će biti angažovani na izradama Studija izvodljivosti ovog projekta koje će obuhvatati procenu vetropotencijala, istraživanje nultog stanja ptica i šišmiša, transportnu studiju, idejno rešenje, ocenu uticaja vetroparka na okolinu, geološka i geotehnička istraživanja i studiju priključenja ovog vetroparka na mrežu. Takođe će se raditi izrada tenderske dokumentacije za inženjering i izgradnju vetroparka.

Izrada studija izvodljivosti bi trebalo da počne u maju ove godine, a planirano je da se završe u roku od 15 meseci. Za projekat studija izvodljivosti, „Elektroprivredi“ Bosne i Hercegovine su već obezbeđena grant sredstva. Ako studije izvodljivosti pokažu da je moguće izgraditi vetropark na ovoj lokaciji, Evropska Investiciona Banka (EIB) će odobriti kredit kojim će ovaj projekat biti finansiran.

Vetropark koji bi trebalo da bude izgrađen na ovoj lokaciji imaće snagu do 50MW, a planirano je da se sa njegovom izgradnjom počne 2016. godine. Inače, za izgradnju vetroparkova na teritoriji planine Vlašić do sada su koncesiju dobile „Elektroprivreda“ BiH, konzorcijum „Energa“ iz Sarajeva, kompanija „Berksan Muhendislik“ iz Turske kao i preduzeće „Lahor“ iz Travnika. Koncesijom je predviđeno da vetroelektrane na Vlašiću mogu biti izgrađene na 20 lokacija, a dodeljuju se na 30 godina. Posle isteka koncesije, izgrađeni objekti zajedno sa dokumentima prelaze u vlasništvo
Srednjebosanskog kantona.

Detalje o ovom međunarodnom pozivu pročitajte ovde.