Objavljen Javni poziv za sufinansiranje kondenzacionih kotlova za hrvatska domaćinstva

Fond za zaštitu okoline i energetsku efikasnost Hrvatske je juče, 10. juna, objavio Javni poziv za sufinansiranje kupovine kondenzacionih kotlova vredan 41 milion kuna (5,3 miliona evra). Poziv je namenjen za građane Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije čiji su stanovi i kuće stradale u zemljotresu, a pojedinačna domaćinstva moći će dobiti do 8.000 kuna (oko 1.000 evra) po kotlu.

Foto: YouTube (screenshot)

Program je namenjen sufinansiranju energetski efikasnih kotlova u kućama i stanovima koji su 22. marta usled zemljotresa pretrpeli oštećenja dimnjaka, gasnih instalacija, sistema grejanja, a što uključuje i sisteme za pripremu potrošne tople vode. Za podsticaj se mogu javiti građani s područja Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije.

„Iako smo početkom godine imali spremne druge programe, nakon zemljotresa koji je zadesio Zagreb i okolinu, deo sredstava smo u skladu sa Odlukom Vlade Republike Hrvatske usmerili prema građanima koje je ova situacija posebno pogodila. Cilj nam je pomoći vlasnicima oštećenih kuća i zgrada da pri obnovi svojih objekata nabave energetski efikasniji i za životnu sredinu prihvatljiviji sistem proizvodnje toplotne energije.“ rekao je direktor Fonda Siniša Kukić. Građani će tako, uz maksimalno pojednostavljenu proceduru prijave, moći da dobiju do 80 odsto sufinansiranja, odnosno do 8.000 kuna po kotlu, a prijavljivati se mogu preko sistema za e-prijavu, poštom ili u prijemnoj kancelariji Fonda.

Od juče je na internet stranici www.fzoeu.hr dostupan i novi sistem za e-prijavu na javne pozive Fonda preko kojeg se građani mogu prijaviti i za podsticaje za kupovinu kondenzacionih kotlova. Pre podnošenja elektronskih prijava, korisnici treba da izrade svoj korisnički račun, koji će nakon toga moći da koriste i za ostale Fondove programe sufinansiranja.

Sa službenim primanjem zahteva, kako elektronskih, tako i onih poslatih poštom ili dospelim u pisarnicu, Fond će započeti 17. juna od 9 sati (zahtevi koji dođu pre službenog početka zaprimanja prijava neće biti razmatrani). Zainteresovanim građanima je na taj način osigurano dovoljno vremena za pripremu sve potrebne dokumentacije. Osim prijavnog obrasca s osnovnim podacima o prijavitelju, trebaju priložiti dokaz vlasništva kuće ili stana, dokaz da je zgrada oštećena u zemljotresu i ponudu, predračun ili račun ovlašćenog instalatera ili prodavca gasnog kondenzacionog kotla, koji ne može biti stariji od 22. marta ove godine.

Zahtevi će se rešavati u što kraćem roku te će Fond, u okviru raspoloživog budžeta, sklopiti Ugovor o sufinansiranju sa svima koji udovoljavaju uslove Javnog poziva. Nakon što korisnici dostave račun ovlašćenog instalatera ili prodavca i dokaz o plaćanju istog, Fond će im u roku od 30 dana za refundiranje ugovorenog udela sredstava za kupovinu kondenzacionog kotla.

„Nadamo se kako će ovaj program Fonda dodatno pomoći našim građanima u obnovi njihovih zemljotresom oštećenih domova. Nakon ovog javnog poziva, Fond će 25. juna objaviti i dugo očekivani Javni poziv za energetsku obnovu porodičnih kuća, a očekuje nas i nastavak prošlogodišnjih programa sufinansiranja kupovine električnih vozila, kao i korišćenja obnovljivih izvora energije u porodičnim kućama, javnim zgradama i turističkom sektoru. Fond na taj način nastavlja i dalje podsticati privredu, ali i građane u odabiru energetski efikasnijih i za životnu sredinu prihvatljivijih rešenja, što nam je svakako jedan od prioritetnih ciljeva“, zaključio je direktor Fonda.

Izvor: Fond za zaštitu okoline i energetsku efikasnost Hrvatske