Objavljen javni poziv za postavljanje reciklažnih dvorišta u Hrvatskoj

Ministarstvo zaštite okoline i energetike Hrvatske je 18. februara 2020. objavilo otvoreni poziv „Postavljanje reciklažnih dvorišta“ za građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavku reciklažnih dvorišta-mobilnih jedinica. Prihvatljivi kandidati za ovaj poziv su jedinice lokalne samouprave.

Foto: Ministarstvo zaštite okoline i energetike RH

Ukupna raspoloživa sredstva iz Kohezionog fonda predviđena za ovaj Poziv iznose 100 miliona kuna (13 miliona evra). Ukupni iznos prihvatljivih troškova po pojedinačnom projektnom predlogu ne sme da prelazi iznos od 7.600.000 kuna (988.000).

Po jednom projektnom predlogu može da se dodeli od 500.000 do 4.500.000 kuna bespovratnih sredstava za reciklažna dvorišta-građevine, odnosno od 100.000 do 800.000 kuna (od 13.000 do 104.000) za reciklažna dvorišta-mobilne jedinice. Intenzitet potpore bespovratnih sredstava za pojedinačni projektni predlog je maksimalno 85 odsto od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu finansirati u sklopu ovog Poziva su aktivnosti građenja i opremanja reciklažnog dvorišta, priključenja na komunalnu i energetsku infrastrukturu i osiguranje pristupnog puta za potrebe reciklažnog dvorišta, aktivnosti vezane za pripremu i sprovođenje postupaka javne nabavke radova, usluga i roba, nadzor radova (stručnog i projektantskog nadzora, koordinatora zaštite na radu tokom građenja), aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta i prilagođavanja infrastrukture osobama s invaliditetom, aktivnosti vezane uz sprovođenje ugovora o nabavci roba (za mobilne jedinice), usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom, obrazovno-informativne aktivnosti za korištenje reciklažnog dvorišta, promocija i vidljivost i dr.

Rok za podnošenje projektnih predloga je od 18. marta 2020. do 15. febraura 2021. godine.

Cjelokupna dokumentacija Poziva dostupna je na eFondovi i strukturnifondovi.

Izvor: Ministarstvo zaštite okoline i energetike RH