Objavljen Javni poziv za nabavku kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada

Region | Upravljanje otpadom

Foto: mzoip.hr

Ministarstvo zaštite okoline i energetike Hrvatske osiguralo je jedinicama lokalne samouprave putem EU fondova kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija“ 85 odsto sredstava za sufinansiranje nabavke kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada. Radi pojednostavljenja procedure i brže realizacije celog postupka, Fond za zaštitu okoline i energetsku efikasnost Hrvatske će operativno, prema iskazu interesa gradova i opština, sprovesti postupak javne nabavke i distribucije kontejnera.

Jedinice lokalne samouprave koje imaju važeći plan upravljanja otpadom se mogu javiti na javni poziv Fonda i dostaviti podatke o potrebnom broju kontejnera za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, plastike, stakla, tekstila i biootpada. Poziv će biti otvoren 45 dana, a nakon toga će se na osnovu prikupljenih podataka znati tačan iznos ukupne investicije koja bi prema okvirnim procenama mogla iznositi preko 250 miliona kuna.

Resorno ministarstvo i Fond organizovće tokom ovog meseca regionalne radionice na kojima će predstavnicima gradova i opština i komunalnih kompanija detaljno objasniti uslove prijave na javni poziv.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: fzoeu.hr

Sandra Jovićević