Objavljen izveštaj sa skrininga o Poglavlju 27 koji je održan u septembru

Srbija

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije objavilo je 9. decembra 2014. godine beleške sa eksplanatornog skrininga za Poglavlje 27 koji je održan od 15. do 19. septembra 2014. godine u Briselu.

U ovom dokumentu istaknuto je da su predstavnici Evropske komisije izjavili da Poglavlje 27 predstavlja jednu od najkompleksnijih i najsloženijih pregovaračkih poglavlja. Razgovarano je o sektoru horizontalnog zakonodavstva, sektoru kvaliteta vazduha, sektoru upravljanja otpadom, sektoru kvaliteta voda, sektoru zaštite prirode, sektoru kontrole industrijskog zagađenja, sektoru hemikalija, sektoru zaštite od buke, sektoru klimatskih promena.

Zaklučeno je da je potrebno definisati model finansiranja ove oblasti u Republici Srbiji, osigurati među-institucionalnu i među-sektorsku saradnju, izvršiti procenu administrativnih kapaciteta za svaki sektor, kao i monitoring za sve sektore koji to zahtevaju.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs