Objavljen Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha za 2015. godinu

Vazduh_2015

Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije objavila je Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za 2015. godinu.

Kako je saopšteno, u izveštaju je data jedina zvanična ocena stanja kvaliteta vazduha u Republici Srbiji, a sadrži i prikaz trenda kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama i procenat stanovništva koji je potencijalno izložen koncentracijama zagađujućih materija iznad referentnih nivoa.

Izveštaj možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

izvor: sepa.gov.rs