Objavljen Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2018. godine

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine (screenshot)

Agencija za zaštitu životne sredine objavila je Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2018. godine koji sadrži analizu rezultata merenja koja su se sprovodila u okviru državne i lokalnih mreža za monitoring kvaliteta vazduha, odnosno koncentracije alergenog polena u Republici Srbiji.

U Izveštaju je data, saglasno postojećoj važećoj regulativi, jedina zvanična ocena stanja kvaliteta vazduha u Republici Srbiji zasnovana na rezultatima referentnog automatskog monitoringa saglasno čl. 21. Zakona o zaštiti vazduha, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, Uredbi o utvrđivanju programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži i Uredbi o utvrđivanju zona i aglomeracija, kao i na osnovu rezultata merenja alergenog polena u vazduhu saglasno čl. 12. Zakona o zaštiti vazduha.

Bitni delovi i konstatacije iz ovog Izveštaja su sadržani u Izveštaju o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2018. godinu.

Kompletan Godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2018. godine možete preuzeti ovde.

Milisav Pajević